fbpx

Jelgavas Nakts pusmaratons 2023

Nolikums

ORGANIZATORS

Sacensības organizē biedrība Baltic Events sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi un Latvijas Vieglatlētikas savienību (LVS), Sportland un SK Sportlat.

STARTA VIETA UN LAIKS

Jelgavas Nakts pusmaratons 2023 notiks sestdien, 2023 gada 29. jūlijā

Sacensību centrs Jelgava, Pasta sala.

DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

5 km un 10 km distancēs var piedalīties ik viens bez vecuma ierobežojuma.

Pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2005. gadā un vecāki.

(Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz sportlat@sportlat.lv)

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2010.gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām.

Pusmaratona distancē notiks Latvijas čempionāts pusmaratonā, kurā atļauts piedalīties dalībniekiem, kas dzimuši 2005. gadā un vecāki.

REĢISTRĀCIJA

Reģistrēties var internetā www.jelgavaspusmaratons.lv un www.sportlat.lv,  kā arī Sportland veikalos visā Latvijā no 19.05.2023., un par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienā uz vietas.

DALĪBAS MAKSAS

       
Apmaksas periods 21,0975 km 10km 5km 5km* Jūdzes

skrēj.

Bērnu skrēj. Nūjošana
05.05.2023. – 26.05.2023. EUR 15 EUR 10 EUR 7 EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR 10
27.05.2023-15.06.2023 EUR 18 EUR 12 EUR 9 EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR 12
16.06.2023. – 18.07.2023. EUR 20 EUR 15 EUR 12 EUR 10 EUR 6 EUR 6 EUR 15
19.07.2023. – 28.07.2023. EUR 25 EUR 20 EUR 15 EUR 10 EUR 6 EUR 6 EUR 20
29.07.2023. EUR 30 EUR 25 EUR 20 EUR 15 EUR 10 EUR 7 EUR 25

 

* jauniešiem, kas dzimuši 2004. gadā un jaunāki, 5km distancē reģistrācija ar pazeminātu maksu.

 

 

 

 

DISTANCES UN VECUMA GRUPAS

Pusmaratons – 21,097 km
Sievietes Vīrieši
S 1983. – 2005. dzimš. g. V 1983. – 2005. dzimš. g.
S40 1973. – 1982. dzimš. g. V40 1973. – 1982. dzimš. g.
S50 1972. dzimš. g. un vecākas V50 1963. – 1972. dzimš. g.
    V60 1962. dzimš. g. un vecāki
       
10 km skrējiens    
Sievietes Vīrieši
SNJ 2003. dzimš. g. un jaunākas VNJ 2003. dzimš. g. un jaunāki
SN20 1993. – 2002. dzimš. g. VN20 1993. – 2002. dzimš. g.
SN30 1983. – 1992. dzimš. g. VN30 1983. – 1992. dzimš. g.
SN40 1973. – 1982. dzimš. g. VN40 1973. – 1982. dzimš. g.
SN50 1972. dzimš. g. un vecākas VN50 1963. – 1972. dzimš. g.
    VN60 1962. dzimš. g. un vecāki
       
5 km skrējiens    
Sievietes Vīrieši
STB 2007. dzimš. g. un jaunākas VTB 2007. dzimš. g. un jaunāki
STA 2004. – 2006. dzimš. g. VTA 2004. – 2006. dzimš. g.
ST 2003. dzimš. g. un vecākas VT 2003. dzimš. g. un vecāki
       
 

Bērnu skrējieni

   
Meitenes Zēni
SB1 2016. dzimš. g. un jaunākas VB1 2016. dzimš. g. un jaunāki
SB2 2014. – 2015. dzimš. g. VB2 2014. – 2015. dzimš. g.
SB3 2012. – 2013. dzimš. g. VB3 2012. – 2013. dzimš. g.
SB4 2010. – 2011. dzimš. g. VB4 2010. – 2011. dzimš. g.

 

PROGRAMMA UN STARTA LAIKI

Expo – 28.07.2023 numurus varēs izņemt Pasta salā, sacensību centrā no plkst. 18.00 līdz 21.00

PASĀKUMA PROGRAMMA 29.07.

No 12:00 numuru izņemšana Pasta salā, reģistratūras teltī.

18:30 Mazuļu rāpošana

20:00 Bērnu skrējieni

21:00 Jūdzes skrējiens

21:50 Pusmaratona un 10km distances

22:00 5km distance

APBALVOŠANA

Pusmaratons – 1.-3. v. ( 40 euro, 30 euro, 20 euro) katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām dāvanu kartēm.

Pusmaratons 1.-6 v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.

1.vieta – 500 eiro

2.vieta – 300 eiro

3.vieta – 200 eiro

4.vieta – 150 eiro

5.vieta – 100 eiro

6.vieta – 75 eiro

10 km skrējiens 1.-6. v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām dāvanu kartēm sieviešu un vīriešu konkurencē.

1.vieta – 150 eiro

2.vieta – 100 eiro

3.vieta – 50 eiro

4.vieta – 40 eiro

5.vieta – 30 eiro

6.vieta – 25 eiro

5 km skrējiens 1.-6. v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām dāvanu kartēm sieviešu un vīriešu konkurencē.

1.vieta – 150 eiro

2.vieta – 100 eiro

3.vieta – 50 eiro

4.vieta – 40 eiro

5.vieta – 30 eiro

6.vieta – 25 eiro

 

Latvijas čempionāta pusmaratonā 1.-3.v. sieviešu un vīriešu konkurencē tiks apbalvoti ar Latvijas Vieglatlētikas savienības medaļām.

KOPVĒRTĒJUMS

“Jelgavas nakts pusmaratons”, “Valmieras garšu pusmaratons”, “Liepājas mūzikas pusmaratons” – SEZONAS KOPVĒRTĒJUMS

 

INDIVIDUĀLI:

Lai noteiktu labākos skrējējus, seriāla ietvaros tiks vērtēti katra sportista visi 3 labākie rezultāti (iegūtie punkti) Jelgavas nakts pusmaratonā, Valmieras garšu pusmaratonā, Liepājas mūzikas pusmaratonā:

  • Pusmaratona distancēs;
  • ~ 10 km skrējienos;
  • ~ 5 km skrējienos;

Visi dalībnieki, kas veikuši attiecīgo distanci, saņems reitinga punktus pēc pamatkoeficienta – 1000 punkti.

Dalībnieku punkti tiek aprēķināti atbilstoši uzrādītajam rezultātam individuālajā kopvērtējumā attiecībā pret konkrētās distances uzvarētāja rezultātu un reizinot ar 1000 (attiecīgi vīriešu un sieviešu konkurencē).

 

Sezonas vērtējumā augstāku vietu ieņem tas sportists, kuram skrējienos iegūto punktu summa būs lielāka.

Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram ir labāka izcīnīto vietu summa ieskaites posmos.

KOPVĒRTĒJUMA APBALVOŠANA

Pusmaratons – 1.-3. v. ( 100 euro, 70 euro, 50 euro) katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām dāvanu kartēm.

1.-6 v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.

1.vieta – 500 eiro

2.vieta – 300 eiro

3.vieta – 200 eiro

4.vieta – 150 eiro

5.vieta – 100 eiro

6.vieta – 75 eiro

10 km skrējiens 1.-3. v. ( 80 euro, 60 euro, 40 euro) katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām dāvanu kartēm.

1.-6. v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām dāvanu kartēm sieviešu un vīriešu konkurencē.

1.vieta – 150 eiro

2.vieta – 100 eiro

3.vieta – 50 eiro

4.vieta – 40 eiro

5.vieta – 30 eiro

6.vieta – 25 eiro

5 km skrējiens 1.-3. v. ( 70 euro, 50 euro, 30 euro) katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām dāvanu kartēm.

1.-6. v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām dāvanu kartēm sieviešu un vīriešu konkurencē.

1.vieta – 150 eiro

2.vieta – 100 eiro

3.vieta – 50 eiro

4.vieta – 40 eiro

5.vieta – 30 eiro

6.vieta – 25 eiro

DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

CITI NOTEIKUMI

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

Sekojiet līdzi jaunumiem jelgavaspusmaratons.lv un sportlat.lv mājas lapā sadaļā Jelgavas pusmaratons.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Baltic Events ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

Sacensību organizators drīkst nodot sacensībās piedalījušos sportistu personas datus un sacensību rezultātus biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (LVS) iekļaušanai LVS uzturētajā Sportistu reģistrā un rezultātu statistikā.

LVS uzturētajā iekšējā sportistu reģistrā iekļaujami šādi personas dati: sportista vārds, uzvārds, dzimšanas dati (dd.mm.gggg.), vecums, attiecīgais sporta veids, disciplīna.